Poradenství

Při zběžném pohledu se může vývoj ve světě jevit mnoha lidem v růžových barvách, ale při podrobnějším vnímání světového vývoje v souvislostech to vypadá, že svět zřejmě již brzy čekají těžké časy. V tuto chvíli se v podstatě již neřeší otázka, jestli dojde k třetí světové válce, ale kdy k ní dojde. Každým rokem se její pravděpodobnost rychle zvyšuje a může v podstatě vypuknout již téměř kdykoli. Každý měsíc míru navíc je dar. Členství v NATO není žádnou zárukou bezpečnosti, právě naopak.

Zatímco při různých přírodních pohromách mohou pracovníci státních složek poměrně rychle zajistit pomoc lidem v zasažených oblastech, při celosvětovém vojenském konfliktu by nějaké pomoci byli schopni jen ve velmi omezené míře. Největší pomoc by za třetí světové války svým lidem dokázalo zřejmě zajistit Rusko. V západních zemích, kromě Švýcarska, by se státy dokázaly náležitě postarat asi jen o pár procent lidí a zbytek by se musel spolehnout sám na sebe. Jelikož lidé o ochraně proti zbraním hromadného ničení nevědí prakticky nic, dopouštěli by se v takových podmínkách celé řady závažných chyb, což by vedlo k velkému počtu naprosto zbytečných úmrtí. V mnoha případech by jim přitom k záchraně stačilo dodržovat jen jednoduchá doporučení.

I zkušený odborník na zbraně hromadného ničení (ZHN) by se zcela jistě v reálných podmínkách dopustil řady chyb, ale zpravidla by nebyly vážné. Kdo by si v lepším případě přečetl o ZHN jen pár knih, stěží by se dokázal vyvarovat většího množství závažných chyb. Každá závažná chyba by se mohla stát osudnou, ale se štěstím by se jich mohlo několik překonat. Jen málo lidí by asi mělo tolik štěstí, aby se ve zdraví přeneslo přes všechny závažné chyby.

Z osobní zkušenosti víme, že lidé, kteří se připravují na možný celosvětový konflikt, se většinou zaměřují hlavně na to, jak v určité vzdálenosti přežít jaderný výbuch apod. Takový přístup je sice chvályhodný, ale je také krátkozraký. Není žádné umění přežít pár kilometrů od epicentra jaderného výbuchu bez zranění nebo jen s lehkým poraněním a bez ozáření. Stačí k tomu mít jen trochu štěstí. To by mělo snadno zvládnout i pětileté dítě, kterému se během pár minut dá několik rad, co by v takové situaci mělo dělat. Umění je dokázat si poradit po takovém výbuchu dlouhodobě. Takže lidé, kteří mají například nějaký protiatomový kryt, a je jedno, kolik do něj investovali peněz, zpravidla nejsou moc připraveni na poválečný vývoj. Kryt mají víceméně jen pro dobrý pocit nějakého zázemí, ale většinou nejsou dostatečně připraveni na reálné bojové podmínky. Obdobně to platí i ohledně používání filtroventilačních zařízení nebo improvizovaných úkrytů.

Pro získání prakticky využitelných informací nejen v průběhu případné války, ale i dlouhodobě po ní, nabízíme několik typů poradenství, které jsou uzpůsobeny na míru. Naše doporučení jsou založená na tom, jak bychom především na základě obdržených informací v dané oblasti sami postupovali. Často i stručně zdůvodňujeme, proč bychom tak jednali.

Poskytovaná poradenství