Ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN)

Zabýváme se ochranou osob, zvířat a majetku proti účinkům zbraní hromadného ničení.

Kolem zbraní hromadného ničení (ZHN) je rozšířena celá řada mýtů a nejvíce se jich týká jaderných zbraní. Lidé, kteří o účincích jaderných zbraní nevědí vůbec nic, šíří fámy, že by jaderná válka vyhladila lidstvo a že se proti jaderným zbraním nedá účinně chránit. K šíření těchto nesmyslných závěrů přispívají i nejrůznější volně dostupné programy na internetu, které se pouze tváří, že „simulují“ účinky jaderných výbuchů na města. Ve skutečnosti je vhodná ochrana proti zbraním hromadného ničení poměrně jednoduchá, pokud se ví, co se má dělat.

Události posledních let jsou nepřehlédnutelným důkazem, jakým směrem se ubírá vývoj ve světě, a to především díky Západu a jeho spojencům. Hlavní média se ale snaží lidi přesvědčit o pravém opaku. K tomu stačí dodat: „Kdo chce vidět, vidí.“

V oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení nabízíme: